شرایط پذیرش

شرایط ورود

ماده 1: شرایط ورود در دوره­های کاردانی، کارشناسی به شرح زیر است:

1. مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

2. داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی (مطبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

3- پذیرفته شدن در آزمون ورودی.

4- پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می­شود.

 

نام نویسی

ماده 2: پذیرفته­شدگان آزمون ورودی، مؤظفند در مهلت­هایی که توسط دانشگاه اعلام می­شود، برای نامنویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نامنویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3: دانشجو مؤظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می­کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نامنویسی بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال، بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می­شود.

تبصره- دانشجو مؤظف است عذر موجه خود را در خودداری از نامنویسی، با دلایل مستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

 

منع تحصیل همزمان

ماده 4- دانشجو در یک زمان حق نامنویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته­های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می­شود و دانشجو در این حال مؤظف است کلیه هزینه­های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه­های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره: دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)، از شمول این ماده مستثنی هستند.

تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می­شود.

 

آخرین بروز رسانی ( سه شنبه, 20 بهمن 1388 ساعت 15:48 )