مشروطی و اخراجی

نامنویسی مشروط

ماده 27- میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت، نامنویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

ماده 28- دانشجویی که به صورت مشروط نامنویسی می­کند، جز در آخرین تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.


اخراج دانشجوی مشروط

ماده 29- در صورتی که میانگین نمرات دانشجو دردوره­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله­ای که باشد، از ادامه تحصیل محروم می­شود.

ماده 31- دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می­شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می­تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند. و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.

دانشگاه پذیرنده می­تواند، واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین­نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

 

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 14:46 )