Home اخبار دانشگاه عناوین برگزیده اعلام زمان مهمان شدن وانتقال دانشجويان دانشگاه

اعلام زمان مهمان شدن وانتقال دانشجويان دانشگاه

uni2 به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي ، دكتر اصغر كشتكار معاون نظارت و سنجش دانشگاه در اين باره اظهار داشت : جهت انتقال و مهمان شدن ارايه فرم تكميل شده دانشجو به شوراي آموزش مركز مبداء تا 21 مرداد ماه ، بررسي در شوراي آموزشي مركز مبداء و اعلام نتيجه تا 28 مردادماه ، ‌ارائه فرم تاييد شده مركز مبداء به شوراي آموزشي مركز مقصد تا 4 شهريورماه ، بررسي در شوراي آموزشي مركز مقصد و اعلام نتيجه تا 18 شهريور ماه  و انجام امور اداري و آموزشي تا زمان پايان ثبت نام انجام مي شود .

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي كاربردي پيرامون زمان انتقال به تهران دانشجويان دوره هاي ترمي افزود : ارايه فرم تكميل شده دانشجو به مركز مبداء تا 7 مرداد ماه ، بررسي در مركز مبداء و اعلام نتيجه تا 14 مرداد ماه ، ارائه فرم تكميل شده مركز مبداء به مركز مقصد تا 21 مرداد ماه ، بررسي در مركز مقصد و اعلام نتيجه تا 1 شهريور ماه ، جمع آوري و ارسال فرم ها توسط مركز آموزشي مقصد به دبيرخانه شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه از طريق اتوماسيون اداري تا 11 شهريور ماه ، اعلام نتايج توسط شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه تا 25 شهريور ماه و انجام امور اداري و آموزشي تا پايان زمان ثبت نام انجام مي شود .

 

دكتر كشتكار در ادامه اظهار داشت : جهت تغيير رشته نيز جمع آوري و ارسال فرم ها و مدارك توسط مراكز آموزشي به دبيرخانه شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص در استان ها به واحد استاني و در تهران به سازمان مركزي دانشگاه تا 11 شهريور ماه و اعلام نتايج توسط شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص استانها و تهران تا 25 شهريور ماه انجام مي شود .