Home اخبار دانشگاه کاردانی - نرم افزار قابل توجه دانشجویان زیر

قابل توجه دانشجویان زیر

به : آقایان ۱- مرتضی تهرانی  ۲-محمد ایزد پرست ۳-شهرام افضلی تبار ۴- امیر بابک وحید ۵-رضا یار یاری

موضوع : با سنوات نیمسال ۲-۹۰ موافقت شده است لطفا جهت پیگیری انتخاب واحد به اداره آموزش (خانم ابراهیم نژاد) مراجعه نمایید .

 

آخرین بروز رسانی ( يكشنبه, 21 خرداد 1391 ساعت 14:50 )