Home اخبار دانشگاه کارشناسی - نرم افزار قابل توجه دانشجویان استاد نوروزی فرد

قابل توجه دانشجویان استاد نوروزی فرد

استاد نوروزی فرد روز یکشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰ جهت رسیدگی به امور دانشجویان خود (پروژه و کارورزی) در مرکز حضور دارند.